Klass 8c Liljestensskolan

Våra idéer.

Vi är klass 8C från Liljestensskolan, Götene. Under våren kommer vi arbeta med att bygga en sorteringmaskin. Vi ska göra ett sorteringssystem som fördelar trä, plast och metall. Vi arbetar i grupper för att komma på idéer och göra skisser. De idéer som vi har nu är att använda oss av friktion, densitet och magnet. 

 

Första ritningen.

Under de senaste veckorna har vi provat våra idéer i olika grupper. Vi har testat om det finns någon skillnad på friktion mellan kulorna. Vi har inte börjat bygga på maskinen än, men vi har börjat bygga på de olika momenten som ska vara inuti maskinen. 

Friktions-test

Alla jobbar tilsammans

När tävlingens sista veckar börjat har vi i klassen lagt upp arbetet i olika grupper. Alla är enade om en idé som vi tror ska fungera. Vi har delat upp oss i olika grupper där några kommer att bygga lådan, vissa sorteringsmaskinen, andra programmerar och några ser till att designen blir bra.

Ritningar och idéer.

Vi hade en första skiss. Samtidigt som idéer och mer funktionella sätt att konstruera våran sorteringsmaskin på tillkommmer, utvecklas våran ritning. Vi hade en bra grundidée. Men med hjälp av varandra har den blivit bättre.

En av de första skisserna.

Vår idé

Vår idé är att bygga en sorteringmaskin där alla kulor rullar in i ett typ rör, med hål under. Men mellan dessa hål ska det ligga en bit tyg eller plastfil. När man drar bort den ska alla kulorna åka ner i ett hål som sitter ihop med ett rör som sedan leder till behållarna.

När vi alla tagit del av ritningen och uppfattat vad som skulle behövas göra delade vi upp oss i grupper. Ut ifrån dessa grupper var det några som gjorde själva saken som skulle sortera. Vi började med att rita ut hur den skulle se ut på papper. Måtten blev runt 1,5 cm lång och 2,5 cm bred. Vi sågade ut en bit som var 15,5 cm x 2,5 cm. Vi mätte sedan upp hur långt avståndet från hålen måste vara. Vi målade ut på brädan vart mitten av hålet skulle vara och borrade. När vi hade borrat alla hål använde vi oss av en fil för att vidga hålen då kulan var för stor. När denna bräda var klar gjorde vi sidorna. Dessa sidor blev 16 cm långa och 3 cm höga. Vi sågade ut dem och limmade med trälim fast dem på sidorna av brädan ed hålen. Vi insåg sedan att det blev för brett så vi limmade fast två till brädor innanför de andra.

Vår sorterare

Lådan

Lådan byggde vi med måtten 50 cm x 30 cm x 30 cm. Vi sågade ut delarna till lådan och slipade dem. Sedan skruvade vi ihop delarna. När lådan var klar tog några andra över som målade den svart, med vita eldflammor.

Vår låda

Vi började med att försöka använda slang som skulle fästas under hålen och leda kulorna till behållarna. Men dessa var för tjocka så vi började karva så de skulle bli smalare, men vi insåg att detta inte kommer att fungera. Så vi ändrade planen och tog runta träpinnar och byggde banor av detta. Detta kommer att fungera för att leda vissa av kulorna men inte alla.

Programmeringen

Vi programmerade en av våra legorobotar till att kunna snurra in ett snöre så att tygbiten skulle dras bort och kulorna kunde åka iväg. Vi programmerade den till att efter vi tryckt på en knapp skulle det gå 20 sekunder tills att den började snurra.

Programmering

Slutprodukten

Till slut efter många timmars arbete fick vi till en sorteringsmaskin som fungerade till viss del. Kulorna ledes till rätt om man släppte ner de en för en. Men problemet med det var att tyget som skulle ligga mellan kulorna och hålen vek sig så att kulorna fastnade och vissa ramla ner genom försa hålet. Men tanken var att tyget skulle dras bort med hjälp av en programmerad robot. Men med lite mer tid hade denna uppgift gått att lösa. Men denna gång gick det inte för oss.

Slutprodukten